Δραστηριότητες σχολικού έτους 2011-2012

 

Comenius 2011-2013: Προωθώντας τα Μαγικά Μέρη της Ευρώπης - Ζώντας στην Ευρώπη του παρελθόντος, του παρόντος, του μέλλοντος

υπεύθυνη προγράμματος: Κυριακή Ζαχαροπούλου, ΠΕ16