ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Erasmus 2014-2016: Employability: A Challenge for youth

Απασχόληση: Μία πρόκληση για τη νεολαία

υπεύθυνη προγράμματος: Σπυροπούλου Ελένη, ΠΕ16

http://musicschooltripolis.blogspot.gr/

 


Comenius 2011-2013: Προωθώντας τα Μαγικά Μέρη της Ευρώπης - Ζώντας στην Ευρώπη του παρελθόντος, του παρόντος, του μέλλοντος

υπεύθυνη προγράμματος: Κυριακή Ζαχαροπούλου, ΠΕ16

 

http://mousikotripolis.mysch.gr/comenius2011/index.html